Въвеждат се нови мерки за работата на фермерските, кооперативните пазари и цветните борси

Въвеждат се нови мерки за работата на фермерските, кооперативните пазари и цветните борси

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и обявеното от Народното събрание извънредно положение, със заповед на министъра на здравеопазването от 11.04.2020 г. се допълват въведените противоепидемични мерки в страната, за функционирането на фермерските пазари. Със заповедта също се преустановява функционирането на всички кооперативни пазари и цветни борси на 12.04. 2020 и от 16.04.2020 г. до второ нареждане. Това информираха от Регионалната здравна инспекция в Перник.