Ложа „Кракра Пернишки“ с  дарение за болниците и ЦСНМП

Ложа „Кракра Пернишки“ с дарение за болниците и ЦСНМП

220 маски висок клас и 100 предпазни костюма за еднократна употреба дари на здравните заведения в Перник ложа „Кракра Пернишки“. Консумативите са сертифицирани и  се разпределят на Многопрофилната болница за активно лечение „Рахила Ангелова“, Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести и Центъра за спешна медицинска помощ. 

В зависимост от епидемиологичната обстановка ложа „Кракра Пернишки“  има възможност да направи още допълнителни дарения на здравни консумативи във връзка предприетите мерките срещу  пандемията от корона вируса.

Припомняме, че организацията със собствени средства дари нова хидрофорна система на сградата на ОУ „Св. Иван Рилски“ и ПМГ „Христо Смирненски“ в Перник, където се помещават двете учебни заведения. Благодарение на това съоръжение сградата е вече постоянно обезпечена с вода.