Язовир „Студена” надхвърли 10 милиона кубика

Язовир „Студена” надхвърли 10 милиона кубика

Авария по водопреносната мрежа остави на връх Цветница живущите на ул. „Черни връх” в село Кладница. Това информираха от „В и К”. От там уверяват, че след отстраняването на повредата, водоснабдяването ще бъде възстановено.

Добрата новина е, че язовир „Студена”  вчера достигна  10 173 000 куб.м, при капацитет 25 519 100куб.м. В резултат на повишените температури и засиленото снеготопене, притокът във водоема вчера е бил 1667 л/сек., а разходът – 372 л/сек. Това означава, че притокът във водоема е бил над четири пъти по-голям от разхода.