Бюрото по труда търси шивачи, медици, консултанти по продажби

Бюрото по труда търси шивачи, медици, консултанти по продажби

 След като четири поредни седмици  предлаганите от Бюрото по труда в Перник свободни работни места намаляваха, то през изминалата седмица те се увеличиха значително- с 63 и достигнаха 138. Добрата новина е, че предлаганите свободни места за безработни висшисти също се увеличиха, макар и с 1 и станаха 27 , от които 26 за медици.

 Все още е актуална офертата за 10 консултанти продажби за Перник на граждански договор. Миналата седмица се появиха предложения за работа на 10 консултанти продажби за София,  10 обслужващи работници в промишленото производство за Радомир и 50 шивачи също за Радомир.

 Освен тях, на трудовия пазар в Перник се търсят още: 2 фелдшери, 11 медицински сестри, 13 лекари,  8 общи работници,  2 производители на мебели, 1 технически сътрудник, 1 чистач-хигиенист, 2 санитари, 1 пазач-невъоръжена охрана, 3 мениджъри екип, 1 зареждач на материали и полуфабрикати- за хора с увреждания, 3 монтажници на електрооборудване, 2 работници спомагателни шивашки дейности, 2 оценители на облекла, 1 електротехник за промишлено предприятие, 1 служител обслужващ клиенти, 1 консултант продажби, 1 учител начален етап на основното образование/1-4 клас/.

   Анализът  на предлаганите от Бюрото по труда в Перник свободни работни места показва, че сред най- търсените кадри са: шивачите, следвани от  медици, консултанти продажби, обслужващи работници и други. На трудовия  пазар в региона през изминалата седмица преобладава търсенето на кадри за производството, а след това за обслужващите дейности .

 И през изминалата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 11 свободни места и 27 за безработни висшисти, от които 26 са медици за Перник.