Намаляват болните от остри респираторни заболявания и морбили в региона

Намаляват болните от остри респираторни заболявания и морбили в региона

16 случая на болни от остри респираторни заболявания са констатирани през изминалата седмица, информират от Регионалната здравна инспекция в Перник.В сравнение с предходната седмица няма увеличение. Заболеваемостта през този период е била 21.88 %oo,  при средна за страната 24,69 %oo към 05.04.2020 г.

 През седмицата са регистрирани 6 заболели от заразни заболявания, при 10 за предходната.  

През периода е установен само 1 болен от варицела, при 2 за предходната седмица. Заболелият е от старо Старо село.

Регистрирани са 2 болни от морбили, при 5 за предходната седмица. Заболелите са от  Перник. Те са хоспитализирани  в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“ -Перник. От РЗИ информират че има епидемична връзка между регистрираните случаи. Взети са противоепидемични мерки спрямо контактните лица.

Установени са 2 болни от ентероколит, при 1 за предходната седмица. Заболелите са от  Перник. Те са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Р. Ангелова“ -Перник.

През миналата седмица, за пръв път тази година е установен 1 болен от колиентерит от Перник.

През отминалата седмица здравните инспектори са извършили 56 проверки. От тях 10 са свързани със спазването на изискванията за забрана на тютюнопушенето в заведения за обществено хранене. Извършени са 8 проверки по сигнали на граждани и 3 за контрол на биоциди и дезинфекционни разтвори.  В резултат на упражнения контрол са издадени 20 предписания за отстраняване на констатирани нередности.

И през миналата седмица РЗИ продължи ежедневния мониторинг на питейните водоизточници в областта. Взети са 257 проби от различни населени места, за да се установи дали подаваната от тях вода отговаря на изискванията на Наредба №9.

.