Пернишки доброволци продължават да помагат

Пернишки доброволци продължават да помагат

Доброволците записани към община Перник продължават да доставят храна на най-нуждаещите се наши съграждани. Списъците, по които се работи са осигурени от Агенция „Социално подпомагане“. Пакети с храна бяха доставени до възрастни, трудноподвижни и болни хора. Възрастните хора благодариха на доброволците и община Перник, че в такъв момент има кой

да помисли за тях. Те споделиха, че в условията на извънредно положение им е изключително трудно не само да излизат навън, но и да намерят близък, който да им помогне със закупуването на продукти от първа необходимост.

Доброволците продължават да помагат със закупуването на храни и лекарства на хора, които са под карантина и възрастни хора в невъзможност от самообслужване, нямащи близки, които да им помагат.