Община Ковачевци преустанови издаването на удостоверения за настоящ адрес и отложи отварянето на офертите за рекултивацията на общинското депо

Община Ковачевци преустанови издаването на удостоверения за настоящ адрес и отложи отварянето на офертите за рекултивацията на общинското депо

Във връзка с въвеждането на извънредно положение в страната и с цел изпълняване на въведените мерки от Кризисния щаб, кметът на община Ковачевци издаде заповед, с която се преустановена услугата  Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес.

 Срокът на действие на тази заповед е до отмяна на противоепидемичните мерки  на територията на Република България  и респективно на територията на Община Ковачевци и в зависимост от развитието на епидемичната ситуация.

  Заради обявеното извънредно положение и във връзка със заповедта на Министерството на здравеопазването от 20.03.2020 г. се отлага и отварянето на подадените оферти за „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Ковачевци”. Отлагането е  за неопределено време, като най-малко два работни дни преди отварянето всички ще бъдат уведомени за него отново със съобщение на профила на купувача в сайта на Община Ковачевци. 

От Община Ковачевци поясняват, че отлагането е с цел запазване живота и здравето на всички лица и предвид забраната за струпване в закрито помещение на обществени места на група от лица.