Бюрото по труда в Перник търси медици,  монтажници, машинни оператори

Бюрото по труда в Перник търси медици, монтажници, машинни оператори

  Втора поредна седмица предлаганите от Бюрото по труда в Перник свободни работни места намаляват, като през изминалата седмица те бяха по-малко с 55 и станаха 98.   Намаляха  с 4 и предлаганите свободни места за безработни висшисти  и те станаха 16 и всичките са за медици.

 През изминалата седмица на трудовия пазар в Перник продължават да са актуални офертите за работа  на 10 монтажници на електронни компоненти за София, 10 монтажници на електрически елементи за Перник и 10 машинни оператори също за Перник.

 Освен тях, Бюрото по труда предлага работа на: 2 фелдшери, 6 медицински сестри, 8 лекари,  2 кранисти, 5 продавач-консултанти, 5 лични асистенти, 1 оператор компютърна предпечатна подготовка, 7 общи работници, 3 камериерки, 5 работници в кухня, 2 готвачи, 4 електрозаварчици, 2 работници стоманобетонни конструкции и изделия, 1 шофьор на специален товарен автомобил, 6 машинни оператори на фармацефтични продукти, 2 разпространители на рекламни брошури, 1 специалист поддръжка, 5 шлифовчици на метали, 2 обслужващи магазини, 2 производители на мебели, 1 машинен оператор шиене, 1 музикален оформител.

   Анализът  на предлаганите от Бюрото по труда в Перник свободни работни места показва, че сред най- търсените кадри са: медици,  монтажници, оператори и други. На трудовия  пазар в региона през изминалата седмица преобладава търсенето на кадри за производството, а след това за обслужващите дейности .

 И през изминалата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 82 свободни места и 16 за безработни висшисти, кат всички са за медици за Перник.