Кметът на община Брезник въведе вечерен час от 19 март

Кметът на община Брезник въведе вечерен час от 19 март

Кметът на община Брезник Васил Узунов със заповед от 19.03.2020 г. е въвел вечерен час- 20:00 часа на територията на общината за малолетните и непълнолетните лица. Забранява се събирането на групи на обществени места – улици, площади, детски и спортни площадки, стадиони, паркове и градини и други.

В общината под карантина са 5-ма човека, които не са от ромската общност. Това информира заместник-кметът Мария Добревска. Тя поясни, че всички въведени забрани от Националния оперативен щаб се спазват стриктно. Това са установили и здравните инспектори на РЗИ-Перник при направената проверка. Добревска увери, че в общината всички предлагани социални услуги,  домашния социален патронаж и общинската трапезария работят нормално. Социалните домове- общинския и частния също функционират нормално. От петък се набират доброволци, които да помагат на Общината при обслужването на възрастни и самотно живеещи хора и такива в затруднено социално положение.

В община Брезник хората стриктно спазват въведените ограничителни мерки, уверяват ромските здравни медиатори.