„В и К” предприе предпазни мерки срещу разпространението на COVID-19

„В и К” предприе предпазни мерки срещу разпространението на COVID-19

Във връзка с регистрираните случаи на корона вирус COVID-19 на територията на България и с цел превенция срещу разпространение на заболяването, ръководството на „Водоснабдяване и канализация“ ООД Перник също предприе някои предпазни мерки.

Считано от 11.03.2020г. се спира приемът за срещи с физически, юридически лица и национални медии по жалби, въпроси и консултации.
Гражданите и медиите могат да отправят своите запитвания в писмен вид на имейла на дружеството- vik_pernik@abv.bg. Ръководството се задължава да изпрати своевременно отговор на поставените въпроси.

Ръководството на дружеството призовава всички свои потребители да извършват при възможност самоотчет и да предоставят показанията на водомерите си на своите инкасаторипо телефон, чрез SMS или на следните телефони по райони в рамките на работното време на дружеството от 08.00ч. до 16.30ч., като се спазва следния период за отчет:
• от 1-во до 10-то число на месеца ще се приемат показания на водомера за градовете.
• от 10-то до 20-то число на месеца ще се приемат показания на водомера за селата.

„В и К“ Перник – 076649812, 076649848, 076649849, 076649839
Район „Мошино” – 076670403 до 12.00ч.
Район Църква – 076670532
Район Батановци – 0882966626
Район Радомир – 077780050
Район Земен – 0882966635
Район Брезник – 076649812
Район Трън – 077312287

От водоснабдителното дружество препоръчват на своите потребители да заплащат фактурираните количества вода по възможност безкасово(чрез електронно банкиране, по интернет чрез ePay).