РИОСВ- Перник провери сигнали за сив пушек и миризми

РИОСВ- Перник провери сигнали за сив пушек и миризми

Във връзка с постъпили 7 сигнала на зеления телефон и  тел. 112, експерти на РИОСВ-Перник са извършили проверка в ТЕЦ”Република” към “Топлофикация Перник“-АД.

По време на извършения оглед на площадката експертите от РИОСВ-Перник са установили, че от  подпокривната конструкция  на котелен цех  и тухлен газоход се изпускат в атмосферния въздух неорганизирани емисии на вредни вещества. За направените констатации инспекторите са издали 2 предписания на дружеството за неспазване на Закона за опазване на околната среда:

– да предприеме мерки за преустановяване на неорганизираните емисии от подпокривната конструкция на котелен цех и от тухлен газоход след електростатични филтри 3 и 4 преди сероочистната инсталация  ;

 – да представи писмена информация за причините довели до изпускане на неорганизирани емисии в атмосферния въздух  в срок.

От РИОСВ-Перник уверяват, че експертите на екоинспекцията ще извършат последващ контрол по изпълнение на дадените предписания  и при случай на неизпълнение ще бъдат предприети административно наказателни мерки.