РЗИ –Перник разпространи указания  за ограничаване на разпространението на COVID-19

РЗИ –Перник разпространи указания за ограничаване на разпространението на COVID-19

Регионалната  здравна инспекция в Перник разпространи указания за ограничаване на разпространението на коронавируса, във връзка с обявеното извънредно положение в страната от 13.03.2020г. В тях се  подчертава, че общественият транспорт е идеална среда за заразяване. Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка препоръчваме:

-Да се ограничи броят на пътуващите в превозните средства и осигури дистанция между пътниците най-малко 1,5 м;

-Персоналът да работи задължително с индивидуални предпазни маски и ръкавици;

-Да се засилят хигиенно-противоепидемичните мерки – да се извършва редовна дезинфекция на волана, седалки, дръжки на врати, прозорци и подове с дезинфектанти на алкохолна основа.