Водопроводът от Мало Бучино вече е готов, уверяват от „В и К”

Водопроводът от Мало Бучино вече е готов, уверяват от „В и К”

Водопроводът от село Мало Бучино до гр. Перник вече е готов, информират от ръководството на „В и К” Перник. От там поясняват, че в момента се прави изпитване на трасето, след това ще се извърши дезинфекция и до няколко дни водоподаването по него ще бъде осъществено. Това позволява водният режим поетапно да бъде облекчен.
През последните дни отново постъпи залпово замътяване в язовира и работата на пречиствателната станция е силно затруднена. При нормални стойности на замътяване от 7-8 FNU сега постъпват около 40-50 FNU. Това замътяване намалява пропускателната способност на филтрите и съответно намалява дебита на вода, който преминава през пречиствателната станция за града. Вследствие на този недостиг на вода, високите квартали остават без водоподаване дори и при досегашния режим. Населените места, до които не достигаше вода по график бяха: град  Батановци, селата Черна гора, Богданов дол,  Ярджиловци,  Лесковец, Голямо Бучино, Люлин, квартал „Ралица”, квартал „Калкас”,  някои части на квартал „Изток”.
„В и К“ ООД Перник се извинява за причинените неудобства на своите абонати.

От водоснабдителното дружество допълват, че когато водата по новия водопровод бъде пусната, режимът ще бъде от 6:00 до 22:00 часа, а не както в момента- от 12:00 до 22:00 часа.  Новият режим ще бъде в сила до преодоляването на кризата, породена от разпространението на коронавируса. След това ще се върнем на стария режим дотогава, докато обемът на язовир „Студена” не се увеличи дотоклкова, че да гарантира безрежимно водоснабдяване на населените места, които се водоснабдяват от този водоем.

 По данни на „В и К”, вчера обемът на  язовир „.Студена” е бил 8 237 000 куб.м при капацитет 25 519 100куб.м. Притокът във водоема е бил 2075 л/сек., при  разход – 0356 л/сек.