Община Трън предлага обслужване по домовете на определена група хора

Община Трън предлага обслужване по домовете на определена група хора

Във връзка с епидемичното  разпространение на коронавирус (COVID-19), обявеното извънредно положение в страната, възникналата извънредна епидемична обстановка и въведените противоепидемични мерки на територията на цялата страна, Община Трън предлага, при спазване на предписанията на здравните органи, някои социални услуги за определени групи нуждаещи се лица. Това информираха от общинската управа на Трън. Услугите, които предлага общината са предназначени за:

– Самотно живеещи възрастни хора, без близки и роднини в населеното място;

– Хора с увреждания, които нямат личен или социален асистент, домашен помощник или асистент по ЗЛП;

– Възрастни хора, живеещи в населени места без търговски обекти и редовен обществен транспорт;

– Самотни родители на малки деца;

Предлаганите социални услуги от Община Трън са:

– доставяне на топла храна – ежедневно;

– закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост със средства на потребителите;

– заплащане на месечните сметки за потребление на електрическа и топлинна енергия, вода, телефон и други разходи;

– съдействие за снабдяване с предписани лекарства;

Телефонът, на който може да бъдат направени заявките за потребността от социални услуги е:  0884696942

С обявяването на извънредното положение в страната, в община Трън се увеличи броят на временно пребиваващите хора- деца и възрастни. Това информира кметът на пограничната община Цветислава Цветкова. „С цел да предпазят от заразата или да изолират децата и възрастните хора, някои нашенци, които живеят в София и Перник доведоха деца и възрастни хора по селата в нашата община. Затова ме информираха кметски наместници. С оглед на това искам да подчертая, че социалните услуги, които предлага Общината  се отнасят само за лицата, чиито постоянен адрес е в Трън”, това подчерта кметът на община Трън Цветислава Цветкова. Тя допълни, че с оглед въведеното извънредно положение в страната и с цел превенция срещу разпространяването на коронавируса, е ограничен достъпът до сградата на Общината. „Това не означава, че сме лишили нашите съграждани от услугите, които предлага Общината. Напротив, в отдел „ Деловодство”, чиято приемна се намира на входа на сградата на Общината, се приемат и обслужват всички хора, които имат нужда от някакъв вид услуга. Освен това предлагаме и електронни услуги, така че няма да възпрепятстваме обслужването на населението от общината. Това се налага и поради обстоятелството, че Общината работи в намален състав. Заради коронавируса, някои от служителите, които са с хронични заболявания, си взеха отпуск, за да се предпазят от евентуално заразяване”, поясни Цветислава Цветкова.