Ръководството на „В и К” отхвърли твърденията за източване на язовир „Студена”

Ръководството на „В и К” отхвърли твърденията за източване на язовир „Студена”

Във връзка с постъпил сигнал във “В и К” Перник, който в  последствие бе разпространен и в социалната мрежа, че на 16.03.2020г язовир „Студена“ е изпускан, от ръководството на водоснабдителното дружество направиха следното уточнение: „Язовир „Студена“ не е изпускан нерегламентирано. Подобни твърдения са напълно неоснователни. През последните дни, при увеличаване на притока на вода в язовира, мътността се увеличи многократно. От 09.03.2020 г., поради висока мътност, пясъчните филтри на пречиствателната станция се задръстиха и започнаха да пропускат по-малко количество вода. Това продължи и на следващия ден и затова се наложи подаване на вода от основния изпускател на язовира, на който сме монтирали съоръжения за дозиране на коагулант, който ще намали мътността още на самия язовир и работата на пречиствателната станция да бъде облекчена.

Ако не бяхме предприели действия по превключване на водата през основния изпускател, както и допълнително монтираните съоръжения за намаляване на мътността на водата още на язовира, бяхме изправени пред риска, в следващите дни филтрите да продължават да се задръстват и количеството на преминалата вода през тях да продължава да намалява. Водата, за която се твърди в сигнала, че е изпускана нерегламентирано, всъщност е водата от основния изпускател на язовира”.

На автора на въпросния сигнал ще бъде потърсена отговорност.