„В и К” Перник оповести новият график за водоподаване, който влиза в сила от днес

„В и К” Перник оповести новият график за водоподаване, който влиза в сила от днес

 „Водоснабдяване и канализация“ ООД Перник въвежда следното ново режимно водоподаване към населените места на Община Перник, считано от 17.03.2020 г.:

1. ЦЕНТРАЛНА ЧАСТ НА ГР. ПЕРНИК, КВ. „ТЕВА“, КВ. „МОШИНО“, КВ. „ИЗТОК“, С. ЛЮЛИН, С. МЕЩИЦА, С. ВИТАНОВЦИ
– Водоподаване: от 12:00ч. до 22:00ч.;
– Преустановяване на водоподаването: от 22:00ч. до 12:00ч.

2. С.БУЧИНО, С. ДИВОТИНО,
– Водоподаване: от 13:00ч. до 23:00ч.;
– Преустановяване на водоподаването: от 23:00ч. до 13:00ч.

3. КВ. „ЦЪРКВА“
– Водоподаване: от 6:00ч. до 23:00ч.;
– Преустановяване на водоподаването: от 23:00ч. до 6:00ч.

4. С. КЛАДНИЦА, ДЕЛТА ХИЛ, С. ДРАГИЧЕВО, С. РУДАРЦИ
– Водоподаване: от 6:00ч. до 22:00ч.;
– Преустановяване на водоподаването: от 22:00ч. до 6:00ч.

5. ПРОФИЛАКТОРИУМА, КВ. „РАЛИЦА“, КВ. „МОГИЛИЧЕ“
– Водоподаване: от 13:00ч. до 23:00ч.;
– Преустановяване на водоподаването: от 23:00ч. до 13:00ч.

6. КВ. „КАЛКАС“, МАХАЛА „ШЕВЪРЛЯК“
– Водоподаване: от 14:00ч. до 23:00ч.;
– Преустановяване на водоподаването: от 23:00ч. до 14:00ч.

7. КВ. „КАЛО“
– Водоподаване: от 13:00ч. до 23:00ч.;
– Преустановяване на водоподаването: от 23:00ч. до 13:00ч.;


8. ГР. БАТАНОВЦИ
– Водоподаване: от 12:00ч. до 22:00ч.;
– Преустановяване на водоподаването: от 22:00ч. до 12:00ч. Уважаеми жители на Община Перник,


9. КВ. „ БЕЛА ВОДА“-БЛОКОВЕТЕ, С. БОГДАНОВ ДОЛ, С.ЧЕРНА ГОРА, С. ЯРДЖИЛОВЦИ, С. ЛЕСКОВЕЦ

– Водоподаване: от 14:00ч. до 22:00ч.;
– Преустановяване на водоподаването: от 22:00ч. до 14:00ч.