Кметът на община Перник отмени проверките на отдел „Инвестиционно проектиране и контрол по строителството”

Кметът на община Перник отмени проверките на отдел „Инвестиционно проектиране и контрол по строителството”

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната, кметът на община Перник Станислав Владимиров отмени всички насрочени проверки от отдел „Инвестиционно проектиране и контрол по строителството“, относно извършено или извършващо се незаконно строителство за периода от 16.03.2020 г. до 29.03.2020 г., включително, за които на заинтересованите лица вече са изпратени уведомителни писма или заповеди. За датите и часовете на новите проверки, всички заинтересовани лица ще бъдат допълнително писмено уведомени със съответните писма и/или заповеди. Срокът по настоящата заповед може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемиологичната обстановка в страната.