РИОСВ-Перник ограничи достъпа на външни лица

РИОСВ-Перник ограничи достъпа на външни лица

Във връзка с въведеното извънредно положение в страната, РИОСВ-Перник също въведе ограничен достъп на външни лица до работните места на служителите си.

Консултациите с потребителите на административни услуги  се извършват посредством телефоните или e-mail-а, обявени на официалната страница на инспекцията: http://pk.riosv pernik.com/index.php?option=com_content&view=category&id=65&Itemid=61

 Изключение прави фронт офисът за административно обслужване на граждани, но само за подаване или за получаване на документи. Препоръчително  е влизащите във фронт офиса на инспекцията да носят маски.

Заповедта е във връзка с препоръките на Националния оперативен щаб, създаден с цел ограничаване разпространението на заразени с корона вирус. Ограничени са плановите проверки и пътуванията на експертите от РИОСВ-Перник. .Въпреки, че в областите Перник и Кюстендил няма регистриран случай на заразени с корона вирус, до второ нареждане консултациите в РИОСВ-Перник ще се дават по телефоните и чрез официалната електронна поща на инспекцията.