И „Топлофикация Перник” предприе мерки с оглед извънредното положение в страната

 „Топлофикация – Перник” също въведе някои мерки, с оглед обявеното извънредно положение в страната и с цел превенция срещу разпространението на коронавируса.

С оглед на това  ще бъдат спрени:

– посещенията в имотите на клиентите;

– извършване на дейности свързани с  предприемане на мерки по подадени писмени и устни сигнали от клиентите  засягащи имотите им.

– обслужване на клиентите в центъра за работа с клиенти, намиращ се в сградата на бивша минна дирекция.

– касите на дружеството ще продължат да обслужват клиенти с променено работно време от 8.00 ч до 15.30 ч.

От дружеството уверяват, че при промяна на ситуацията в страната, абонатите ще бъдат информирани своевременно.