Бюрото по труда търси медици, охранители, складови работници, монгажници

Бюрото по труда търси медици, охранители, складови работници, монгажници

  След като три поредни седмиц и предлаганите от Бюрото по труда в Перник свободни работни места се увеличаваха, то през изминалата седмица те намаляха, макар и само с 4 и станаха 153.  Намаляха, макар само с 1 и предлаганите свободните места, предназначени и те станаха 20.

  През изминалата седмица на трудовия пазар в Перник продължават да са актуални офертите за работа  на 20 охранители за София, 20 складови работници също за София,

 10 монтажници на електронни компоненти да София, 10 сервитьори за Златни пясъци, 10 монтажници на електрически елементи за Перник и 10 машинни оператори също за Перник.

 Освен тях, Бюрото по труда предлага работа на: 2 фелдшери, 8 медицински сестри, 8 лекари,  2 кранисти, 5 продавач-консултанти, 2 социални работници, 5 лични асистенти, 2 работници формоване на хранителни продукти, 1 оператор компютърна предпечатна подготовка, 7 общи работници, 3 камериерки, 5 работници в кухня, 2 готвачи, 4 електрозаварчици, 2 работници стоманобетонни конструкции и изделия, 1 шофьор на специален товарен автомобил, 6 машинни оператори на фармацефтични прозукти, 2 разпространители на рекламни брошури, 1 специалист поддръжка, 5 шлифовчици на метали.

   Анализът  на предлаганите от Бюрото по труда в Перник свободни работни места показва, че сред най- търсените кадри са: медици, охранители,  складови работници, сервитьори, монтажници, оператори и други. На трудовия  пазар в региона през изминалата седмица преобладава търсенето на кадри за обслужващите дейности, а след това за производството. .

 И през изминалата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 133 свободни места и 20 за безработни висшисти, като от тях 18 са за медици за Перник.