Въвеждат нов режим на водоподаване за населените места от община Перник

Въвеждат нов режим на водоподаване за населените места от община Перник

 От 17 март 2020 влиза в сила нов график на водоподаване за населените места в община Перник: гр. Перник, гр. Батановци, с. Големо Бучино, с. Люлин, с. Дивотино, с. Мещица, с. Витановци, с. Ярджиловци, с. Богданов дол, с. Черна гора и с. Лесковец. Водоподаването за изброените места ще се извършва от 6:00 ч. до 22:00 ч. Преустановяването на водоподаването към потребителите ще се извършва от 22:00 ч. до 6:00 ч. Това информираха от Община Перник.

Община Перник изказа положително становище относно въвеждането на нов облекчен режим на водата, който да покрива светлата част на деня до преминаване на епидемиологичната обстановка.