„В и К” Перник  иска от МОСВ облекчаване на водния режим

„В и К” Перник иска от МОСВ облекчаване на водния режим

 Ръководството на „В и К” Перник веднага, след провеждането на спешното заседание на кризисния щаб при областния управител в недяла вечерта, по повод създалата се сложна епидемиологична обстановка в страната, свързана с появилите се заболели от коронавирус, е изпратило предложенията, направени от РЗИ и кмета на Община Перник до МОСВ. Това информира управителят на „В и К” инж. Борислав Иванов. „Сега чакаме разрешение от екоминистарството да ползваме по-големи водни обеми от язовир „Студена”. Предложението, което сме направили е на базата на изготвените от нас разчети. Те предвиждат от 22ч до 5.00ч да няма вода, а в останалото време да има. Това е добър вариант за жителите на община Перник и околните населени места, които се водоснабдяват от язовира. Да не забравяме, че има вариант до седмица най-много да тръгне и водата от новия водопровод от язовир Бели Искър. Ако от МОСВ ни разрешат по-голяма консумация от язовир „Студена”, то тя ще е за кратко време- докато преминем на водоснабдяване от новия водопровод от язовир Бели Искър. Искам да подчертая, че след като премине тежката епидемиологична ситуация в страната, ще се върнем  отново на сегашния воден режим- от 15ч до 22ч да има вода. Дано тази трудна ситуация да бъде преодоляна до 2-3 седмици и да си се върнем отново на стария режим на водоподаване. Плановете ни бяха до края на месец май, тази година, вече да имаме разчети относно това дали можем да минем на малко по-облекчен режим на водата. За съжаление, създалата се сложна ситуация около коронавираса е нещо непредвидено. Това наложи да предприемем мерки, за да гарантираме опазването на здравето на хората и да предотвратим разпространението на коронавируса, като осигурим  нормални хигиенни условия. След като премине опасността от COVID-19, ще се върнем отново на досегашния режим на водоподаване. В зависимост от това какви ще са валежите и как се пълни язовирът, ще се решава кога да се премине на по-облекчен режим на водоподаване. Режимът на водоснабдяване ще продължи докато язовир „Студена” не достигне обем, който да ни гарантира безрежимно водоснабдяване”, поясни инж. Иванов.

 Той информира, че намаляват авариите по водопроводната мрежа на община Перник и населените места в нея. „За февруари имаме само 94 аварии в Перник. Надяваме се тенденцията да продължи и през март. От 1 февруари вече нямаме външни аварийни екипи, които да ни помагат и се справяме със собствени сили. Затова създаваме оптимална организация, така че да отстраняваме възникналите аварии във възможно най-кратък срок”, подчерта управителят на „В и К” Перник.  Вчера стана ясно, че МОСВ отказва да увеличи обема на ползваната вода от язовир „Студена”, въпреки усложняващата се ситуация в страната, вследствие на разпространението на коронавируса