Започва реализирането на проекта за социалните жилища

Започва реализирането на проекта за социалните жилища

Започва реалното изпълнение на проекта за изграждането на социални жилища в Перник. Разработката бе представена на начална пресконференция вчера, на която присъстваха зам.кметът на общината Стефан Кръстев и председателят на ОбС Димитър Колев.

Безвъзмездната финансова помощ за реализирането на разработката, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 -2020 година, е на стойност 1,8 милиона лева, от които около 1,5 милиона лева е съфинансирането от ЕФРР, а националното съфинансиране е малко над 270 000 лева, обясни ръководителят на проекта инж.Иван Искренов. Общата цел е чрез изграждането на съвременни социални жилища на територията на Перник да се осигурят подслон и нормални условия на живот на уязвими, малцинствени и социално слаби, маргинализирани групи от населението и други групи в неравностойно положение, които не могат да си позволят собствен дом или жилище под наем на пазарни цени  и за които не съществува предлагане за такъв вид ползватели.

За реализацията на проекта са предвидени два блока в пернишкия квартал „Тева” – 20 и 21, които представляват многофамилни, шестетажни жилищни сгради. Някога те са били собственост на ОПУ, но в момента са вече общинска собственост. В блок 20 има 6 тристайни и 12 двустайни апартамента, в бл.21 двустайните апартаменти са 18, а шест са едностайни жилища. Така след ремонта на обрушените в момента сгради, ще бъдат настанени 100 души, като първите етажи ще са за хора с двигателни проблеми, тъй като асансьорите са тесни и не са предвидени за инвалидни колички, поясни инж.Искренов. Ще бъде приложен интегриран подход за осигуряване на равен достъп до социални услуги, образование, заетост, здравеопазване, социално приобщаване на лицата от целевите групи – хора в риск от бедности социално изключване, родители с деца, включително и непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и увреждания, бездомни хора или живеещи в много лоши битови условия.

Крайният срок за изпълнението на проекта е 3 март 2021 година, но нашата амбиция е да приключим работата по него по-рано и още в края на тази година по възможност да настаним в новите им домове бъдещите обитатели, заяви още инж.Искренов.