Продължава да расте заболеваемостта от остри респираторни заболявания в област Перник, установи РЗИ

Продължава да расте заболеваемостта от остри респираторни заболявания в област Перник, установи РЗИ

Сериозно са се увеличили болните от остри респираторни заболявания през изминалата седмица, констатира Регионалната здравна инспекция в Перник. Регистрираните случаи са 158,  при 95 за предходната седмица. Заболеваемостта през периода е 216,11 %oo, при средна за страната 110,92 %oo към 09.03.2020 г.

Незначително увеличение има и при болните от заразни заболявания. Те са 16, при 15 за предходната седмица.

 Няма увеличаване на болните от варицела. Те са 5. Заболелите са от Перник. Най-много са болните деца на възраст от 5 до 9 години-4.  Засегнати са организирани колективи: ДГ 8 „Изворче“.

Двойно са се увеличили заболелите от морбили през миналата седмица. Регистрираните случаи са 7, при 3 за предходната седмица. Заболелите са от  Перник и  Радомир. Най-много са болните деца на възраст от 10 до 14 години-3. Болните са хоспитализирани  в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Р. Ангелова“. Според здравната инспекция, има епидемична връзка между регистрираните случаи. Взети са противоепидемични мерки спрямо контактните лица.

Сред като две седмици нямаше регистрирани болни от хепатит, през миналата са установени 4 болни. От хепатит B – 2 и от хепатит C – 2. За всички болни са извършени епидемиологични проучвания, обработени са огнищата и са взети противоепидемични мерки спрямо контактните лица.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 99 проверки. От тях 31 са свързани със забраната за тютюнопушене в заведенията за обществено хранене. Направени са и 4 проверки по сигнали на граждани. В резултат на извършения контрол, през седмицата са издадени 3 предписания за отстраняването на констатирани нарушения.

И през изминалата седмица здравната инспекция продължи ежедневния мониторинг на питейните водоизточници. Взети са 281 проби от водоизточници в различни населени райони, за да се установи дали подаваната от тях вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9.