И полицията в Перник с мерки за  безопасност заради коронавируса

И полицията в Перник с мерки за безопасност заради коронавируса

Въпреки усложнената епидемична обстановка в страната, обслужването на граждани от областната дирекция продължава при повишени мерки за сигурност. Гишетата на „Български документи за самоличност“, „Пътна полиция“ и „Регистрация на моторни превозни средства“ функционират с обичайното си работно време – от 8,30 до 17,30 часа. Осигурени са дезинфектанти и се извършва периодично почистване на помещенията и гишетата за прием на граждани. С цел опазване здравето на гражданите, желаещите да се възползват от услугите на полицията е задължително да са на достатъчно разстояние един от друг при подаване на документи, да се избягва струпването на големи групи хора и по възможност да се използват предпазни маски. Хора, които имат временно неразположение е препоръчително да не посещават гишетата на полицията. Да се спазват всички разпоредби на здравните власти в страната.