Мерки срещу коронавируса и  в общинската администрация

Мерки срещу коронавируса и в общинската администрация

В изпълнение заповедта на министъра на здравеопазването за постоянна дезинфекция на обществените места, общинската управа започна дезинфекциране на помещенията в сградата, в които постоянно се работи с граждани. Рано сутринта с дезинфектанти бяха третирани партерът на общинската сграда, деловодството, столът, асансьорите, отдел „Гражданска регистрация“, дирекция „Местни приходи и такси“, ОП „Общинско обслужване“. Помещенията ще се дезинфекцират всеки ден, докато е необходимо. Във връзка със заповедта на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, вчера бе отменен и приемният ден на общинската администрация.