11 фирми се конкурират за надзора при рехабилитацията на близо 19 км от пътя Сливница – Гълъбовци

11 фирми се конкурират за надзора при рехабилитацията на близо 19 км от пътя Сливница – Гълъбовци

 Отворени са офертите в обществената поръчка за избор на изпълнител на строителния надзор при рехабилитацията на близо 19 км от пътя Сливница – Гълъбовци в област София.

 Поръчката е в две обособени позиции. В обособена позиция №1 е консултантската услуга при основния ремонт на 11,5 км от участъка (от км 9+280 до км 20+800), с индикативна стойност 197 000 лв. без ДДС. В обособена позиция №2 са 7,4 км (от км 20+800 до км 28+250), с прогнозна стойност 150 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 20 месеца.

            Отворените оферти за обособена позиция №1 са на:

 • „НТСС – КОНСУЛТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;
 • „ЕН АР КОНСУЛТ“ ЕООД;
 • „ПЛАН ИНВЕСТ Пловдив“ ЕООД;
 • „КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГС“ ЕООД;
 • „СТРОЛ – 1000“ АД;
 • „РУТЕКС“ ООД;
 • „Пи Ес Консулт“ ЕООД;
 • ДЗЗД „СДРУЖЕНИЕ ПЪТКОНСУЛТ 2000 – ТРИ ЕС“, в което са: „ПЪТКОНСУЛТ 2000“ ЕООД и „ТРИ ЕС“ ЕООД;
 • „ПЪТИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД;
 • „ТЕХНОСТРОЙ – ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД;
 • „Трансконсулт – БГ“ ООД.

Отворените оферти за обособена позиция №2 са 11. Те са на:

 • „НТСС – КОНСУЛТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;
 • „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД;
 • „ПЛАН ИНВЕСТ Пловдив“ ЕООД;
 • „КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГС“ ЕООД;
 • „СТРОЛ – 1000“ АД;
 • „РУТЕКС“ ООД;
 • „Пи Ес Консулт“ ЕООД;
 • ДЗЗД „СДРУЖЕНИЕ ПЪТКОНСУЛТ 2000 – ТРИ ЕС“, в което участват: „ПЪТКОНСУЛТ 2000“ ЕООД и „ТРИ ЕС“ ЕООД;
 • „ПЪТИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД;
 • „ТЕХНОСТРОЙ – ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД;
 • „Трансконсулт – БГ“ ООД.

            В момента се провежда и тръжната процедура за изпълнител на строително-монтажните работи. Предвижда се третокласният път да бъде основно ремонтиран със средства от бюджета на АПИ. Инвестицията е за над 20 млн. лв. без ДДС. Целта е да бъдат трайно подобрени технико-експлотационните характеристики на пътя и да се създадат безопасни условия за движение, намаляване на пътнотранспортните произшествия и времето за пътуване.

            Строително-монтажните работи ще включват възстановяване на конструкцията на пътното тяло, габаритът на пътя и полагането на нова асфалтобетонова настилка. Ще се ремонтират 20 прилежащи съоръжения, от които 16 водостока и четири моста. Ще бъдат преасфалтирани пет пътни кръстовища в град Сливница, както и кръстовището в с. Гълъбовци.