Над 20 пъти е по-голям притокът на вода в язовир „Студена” от разхода

Над 20 пъти е по-голям притокът на вода в язовир „Студена” от разхода

Обемът на язовир „Студена” достигна 6 502 000 куб. м. В резултат на усиленото снеготопене и падналите дъждове, притокът днес във водоема е бил 5225 л/. в секунда, а разходът– 254 л/сек. Това означава, че притокът във водоема е над 20 пъти по-голям от разхода. Това информираха от „В и К”-Перник.

От водоснабдителното дружество информират, че, поради възникнали аварии по водоснабдителната мрежа с нарушено водоподаване днес са жителите на Драгичево. Аварии са отстранявани вчера и на ул. „Р. Димитров”№3,5 и 7, на ул. „Ленински проспект”№5 и ул. „Краснодар” №11 в кв. „Мошино”. Отстранена е повреда по водопровода и в село Гълъбник в община Радомир.