Мерки в най-голямата библиотека в областта заради COVID-19

Мерки в най-голямата библиотека в областта заради COVID-19

На основание Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и във връзка с регистрираните случаи на COVID-19 на територията на Република България, в РБ „ Светослав Минков” се отменят всички културни събития.
С оглед здравето на читателите и служителите на Библиотеката, и съобразено с последните препоръки от Министерството на културата, читалнята в библиотеката и отдел „Краезнание” ще преустановят работа с читатели. Преустановява се и ползването на автоматизирани читателски места / интернет/ във всички отдели на библиотеката. По този начин ще бъде максимално намален рискът от продължителния престой на много хора в затворено помещение.
Отдел „Заемна за възрастни” и „Детски отдел” ще продължат да обслужват читатели, като по възможност ще бъде избягвано струпването на читатели пред гишетата за обработка на книги.
Молбата ни към всички посетители на Библиотеката е да спазват посоченото като безопасно разстояние от 1,5 м. помежду си. Умоляваме и хора с респираторни заболявания да не посещават библиотеката!
Заповедта е публикувана на интернет страниците на Министерството на здравеопазването и Министерството на културата и е достъпна за всеки, който желае да се запознае със съдържанието й.
Новите правила са в сила до второ нареждане.