Не е констатирано нарушение, довело до замърсяването на река Струма

Не е констатирано нарушение, довело до замърсяването на река Струма

Извършените дейности по почистване на река Струма, обилните валежи през последното денонощие и натрупаните наноси са причинили оцветяването на водите на реката. Това установиха при съвместна проверка експерти от РИОСВ – Перник и представители на Община Перник. Проверката е извършена по сигнал за промяна на цвета на реката.

Експертите са проверили възлови места по течението на реката. Направен е оглед на коритото  на Струма от района на моста в кв. „Мошино“, моста при Централната обогатителна фабрика (ЦОФ), моста при гара „Разпределителна“, моста при кв. „Иван Пашов“ и централната градска част. Проверени са промишлени предприятия, които биха могли да са потенциални замърсители.  Не са установени нарушения при проверката на  шламохранилището на ТЕЦ „Република“ в кв.  „Караманица“, няма пробиви по трасето.  Проверено е и дере, вливащо се в река Струма, чиито води са били бистри и без оцветяване.

В момента на проверката в участък от река Струма срещу бензиностанция „Шел“, при водохващане на ТЕЦ „Република“,  служители на дружеството са почиствали коритото на реката от паднали дървета и наноси. Тази дейност е извършвана по предписание на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. Поради повишеното ниво и дебит (в резултат от валежите) водата в реката е носила отпадъци от различен вид (автомобилни гуми, бутилки, опаковки и т.н.), части от дървета и клони, усещала се е миризма на разложени и гниещи утайки.

След извършената проверка, експертите от РИОСВ – Перник и от Община Перник са констатирали, че водите на Струма са се оцветили в резултат от дейностите на работниците по почистване на коритото на реката, обилните валежи през последното денонощие и натрупаните наноси.