264 нарушения в региона откри Инспекцията по труда в Перник само за месец

264 нарушения в региона откри Инспекцията по труда в Перник само за месец

72 проверки по спазване на трудовото законодателство и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на територията на област Перник са извършили трудовите инспектори от Дирекция „Инспекция по труда” в Перник през месец февруари. От тях 10 са по искане, съгласно чл.327 от КТ, 7 са по повод постъпили искания и сигнали на граждани, 3 са по искане съгласно член 302 и 303 от КТ, 3 са по инициатива на НОИ, 2 са по искане съгласно чл. 333 от КТ, 1 е поискане на работодатели за разрешение за извършване на технологични взривни работи.

В резултат на извършения контрол, през месец февруари трудовите инспектори са констатирали 264 нарушения. По-голямата част от тях- 154 са по трудови правоотношения и 107 са свързани с неосигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

 През месеца са съставени  7 акта за установяване на административни нарушения- От тях 3 са за нарушение на нормите регламентиращи трудовите правоотношения, 1 е свързан с нарушение на нормите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и 3 по ЗТМТМ.

Анализът, който прави Д”Инспекция по труда” за свършеното през месец февруари показва, че по време на проверките, трудовите инспектори са обръщали сериозно внимание на работодателите по отношение на констатираните нарушения, свързани с трудовото законодателство. В това число влизат: работа без трудови договори, неспазване на работно време, полагане на извънреден труд, навременно заплащане на труда. Обект на внимание при проверките са били и сериозните нарушения, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд за работещите. В резултат на упражнения контрол, много рядко се срещат хора без писмен трудов договор, намаляват случаите на неизплатени трудови възнаграждения и не навреме заплатен извънреден труд.