Регистрираха отново превишаване на нормите на серен диоксид във въздуха над Перник, в 8.00часа стойностите паднаха под допустимата норма

Регистрираха отново превишаване на нормите на серен диоксид във въздуха над Перник, в 8.00часа стойностите паднаха под допустимата норма

В нощта срещу 16 януари Автоматичната измервателна станция /АИС/ на Изпълнителна агенция по околна среда отново  отчете завишени стойности на серен диоксид във въздуха над Перник. Добрата новина е, че в 8.00ч днес  стойностите на серен диоксид паднаха и достигнаха 330 микрограма на куб метър при норма 350 микрограма на куб.м. Това информира операторът на АИС- Бойко Игнатов. Той поясни, че в 12ч.,  1, 2 и 6 ч са констатирани завишени стойности на серен диоксид. След това стойностите са спаднали в 3ч , 4ч и 5ч. После в 6ч и 7ч отново се наблюдава покачване на стойностите и в 8.00ч те са спаднали под допустимата норма.

Жана Григорова- началник отдел „Контрол на околната среда” в РИОСВ посъветва възрастните хора, тези със сърдечно съдови  и белодробни заболявания и децата, при възможност да не излизат рано сутринта извън домовете си и да не отварят прозорците. Препоръчително е да не се извършват дейности на открито в периода на завишени стойности на серен диоксид. Григорова подчерта, че при проверката в ТЕЦ „Република” в сряда, не е установено изгаряне на горива, извън разрешените в комплексното разрешително на централата. „Сероочистната инсталация работеше в нормален режим. Предписанията, които сме дали са с цел превантивен контрол.  РИОСВ има правомощията да ограничава определени мощности на централата, при необходимост и да дава предписания да се използват нискосернисти въглища. Последното  превишаване на алармения праг е било през 2011 и 2015 г. От тогава не сме имали завишени стойности на вредни емисии. Тези превишения се наблюдават обикновено през зимния сезон в съчетание с неблагоприятните метеорологични условия, най-мече мъгла и безветрие. Тогава няма разсейване на замърсителите и те се задържат в приземния атмосферния слой, което води до повишаване на нивата на вредните емисии. Днес,/16.01.2020г/ в 8.00ч няма превишаване на алармения праг, но е добре възрастните хората, тези с белодробни и сърдечни заболявания и децата да бъдат предпазливи”, поясни Жана Григорова

На въпроса как работи днес  ТЕЦ”Република”,  директорът на „Топлофикация Перник” инж. Любомир Спасов поясни:” Вчера намалихме мощностите на централата, съгласно предписанията на РИОСВ до времето, в което се нормализираха стойностите на серен диоксид. Днес не планираме намаляване на мощностите на централата, тъй като всички стойности са в нормите. Аз съм убеден, че „Топлофикация Перник” не е основния замърсител на въздуха в Перник. Ще припомня, че по време на общественото обсъждане на Програмата за качеството на атмосферния въздух в община Перник, ръководителят на проекта проф. Николай Козарев заяви категорично, че основният фактор за замърсяването на въздуха над Перник е битовото отопление на твърди горива. ТЕЦ”Република” разполага с един от най-съвременните електрофилтри за улавяне на емисиите. Освен това имаме монтирана съвременна сероочистна инсталация. Това гарантира, че централата е снижила до минимум излъчваните вредни емисии във въздуха” . Той допълни, че в момента централата гори само въглища. „С оглед намаляването на емисиите от серен диоксид ние сме депозирали инвестиционно намерение за изгаряне на биогориво.  Целта ни е да намалим значително вредните емисии във въздуха и да не допринасяме за пикови стойности на вредни емисии  във въздуха”, допълни инж. Спасов.

Кметът на община Перник Станислав  Владимиров тази сутрин апелира към специалистите от РИОСВ Перник да информират своевременно  при превишаване на нормите на вредните емисии във въздуха както община Перник, така и всички институции, които имат отношение към опазването на здравето на хората, за да бъдат предприети своевременни мерки. „ Освен това, отправих молба към експертите от РИОСВ да поднасят информацията за евентуално завишени стойности на серен диоксид по подходящ начин, така че да не се стига до паника и излишна тревога и напрежение сред перничани, които и без това в момента са поставени на изпитание заради водната криза. За съжаление, изготвената миналата година от община Перник Програмата за качеството на атмосферния въздух по никакъв начин не помага за решаването на проблема със замърсяването на въздуха над Перник, тъй като са изпуснати всички възможни срокове за финансиране. Знаете, че когато бях народен представител поставих въпроса- защо Перник не получи нито лев от отпуснатите 111 млн. лв. за подобряване на чистотата на въздуха. Оказа се, че общината не си е свършила работата- тоест няма разработена програма за качеството на въздуха. Затова Перник не получи никакво финансиране тогава. За тази година също не е предвидено финансиране по тази линия. Община Перник няма друг инструмент финансово да подпомогне  перничани, за да променят начина на отопление на домовете си. Бъдете сигурни, че ако се появи възможност да получим подобно финансиране, ние веднага ще предприемем мерки да се възползваме от него”, увери кметът на Перник.

Според Ивайло Велинов, член на ръководството на сдружение  „Дишай Перник”, мястото на АИС трябва да се смени. „Базирана тук тя не е нито в обхвата на промищлеността, нито на битовото горене. За нас е пълна изненада, че на това място са отчетени  завишени стойност на серен диоксид. Това означава, че в останалите райони,  където наистина има битово горене или са близо до индустрията, замърсяването е по-голямо. Нямаме данни освен тези от тази станция. Но според мен се самозалъгваме като работим с лъжливи  данни. Настояваме тази станция да бъде преместена на място, където да бъде в обхвата на битовото отопление и индустрията. За нас проблемът  със завишените стойности на серен диоксид идва от горенето на въглища, които не са забранени. Спомняте си какво беше становището на проф. Козарев при представянето на Програмата за качеството на атмосферния въздух. Той постави на първо място като фактор за замърсяването на въздуха битовото отопление.  Нужна е държавна политика която да забрани горенето на въглища или да регулира тяхното потребление. Всички сме наясно, че най-големия проблем на Перник е първо битовото отопление и на второ място ТЕЦ”Република”. Трябва да се подпомогнат енергийно бедните хора, които, поради липса на средства, горят каквито им попаднат въглища, стари дрехи и какво ли още не. Тя нямат пари да си прокарат газ или да си монтират котел на пелети. Този проблем не е само в Перник, а в цялата страна. Битовото горене е проблем в цялата страна, включително и в София. Когато изчезне понятието енергийно беден, ще спрем да си говорим за превишаване на нормите на серен диоксид на фини прахови частици и т.н.”, беше категоричен Ивайло Велинов.