Режимът на водоснабдяване доведе до влошаване на качеството на топлоснабдяването  в Перник

Режимът на водоснабдяване доведе до влошаване на качеството на топлоснабдяването в Перник

С обявяването на режима на водоподаване зачестиха оплакванията на абонати на „Топлофикация Перник” за влошено качество на подаваната топла вода. По тази причина потърсихме за коментар директора на „Топлофикация Перник инж. Любомир Спасов. На въпроса – какви загуби търпи дружеството от обявяването на режима на водоподаване в града, инж. Спасов отговори: ”С въвеждането на режима ние започнахме да черпим  необходимата ни вода от река Струма, а не ползваме условно чиста вода от язовира. За обработката на водата, преди да се подаде на прогенераторите, за да придобие тя необходимите химико-физични параметри, в момента влагаме два пъти повече разходи под формата основно на реагенти, разходи за филтри, помпи, които ползват електричество за черпене на вода от реката. Важно е да подчертая, че с  въвеждането на режима на водоснабдяване в града, имаме намалена консумация на топлоенергия в размер на поне 30%.  Една част от това намаление  се дължи на сравнително топлото време, но по-голямата част се дължи на по-малкото потребление на топла вода във времето, когато водата е спряна. Тогава не се подгрява вода. Вместо, както преди въвеждането на режима да подгряваме вода 24 часа, ние подгряваме сега само 7 часа. Освен това, когато тръбите са под налягане, с по-висока температура, поведението им е по-различно от това, когато по тях непрекъснато тече студена вода. Имам предвид това, че температурните разширения от топлата вода са различни по различното време на деня. При различна консумация на вода и различната скорост на водата в тръбите, ние имаме разлика на обема на водата, която циркулира в системата на час от порядъка също около 30-40% в различните часове на деня. В активно време, когато има и студена вода и хората са си у дома в мрежата се въртят по около 2 300 кубика на час и преминават през нашите помпи. А когато спре водата, сутрин рано, те са около 1 850- 1900 куб. на час. Това води до сериозна промяна в еластичността на тръбите от гледна точка на температурните разширения. Получават се много сериозни натоварвания върху тръбите вследствие на температурните разширения и това води неминуемо до повече аварии в последните 3-4 седмици. В отминалата събота имахме сериозна авария в града, която трудно открихме. В последствие се оказа, че става въпрос за две аварии едновременно, което ни затрудни да открием  в кои клонове са те.  Когато се изпразни един клон от централна градска част са необходими около 1.5 до 2 часа, за да може той отново да се напълни. През това време ние чакаме, защото не можем да правим нищо. След това спираме някой друг клон, виждаме дали има промяна в добавъчното количество вода, след което го напълваме наново, а затова трябва време. В неделя работиха  два екипа, за да отстранят двете големи аварии. Но определено, след въвеждането на режима на водоподаване имаме увеличение на авариите по мрежата в последните 3-4 седмици, което по всяка вероятност се дължи и на режима. По отношение на помпите, които подаваха вода, вече по-малко са авариите с тях, защото поставихме специални устройства, които да ги спират, щом спре подаването на вода, за да не изгарят. До към края на януари ще успеем да монтираме над 80% от необходимите предпазни устройства в абонатните станции”, поясни инж. Любомир Спасов.

На въпроса- какви са причините за влошеното качество на топлата вода, инж. Спасов подчерта, че те са твърде много. „При въвеждането на режима на водата, се появиха много проблеми в абонатните станции . Освен хидравличното натоварване във вътрешната инсталация на сградите, което се получава при идването на водата, тя много често носи със себе си кал и мръсотия. Тази мръсотия се набива в абонатната станция и тръбопроводите. Топлата вода принципно преминава през  механичен филтър за пречистване на водата. Този филтър бързо се запушва и ефекта от това е влошено качество- някъде е по-топла, на друг етаж изведнъж потича по- студена. Причината за това е, че клиент на по-долен етаж е пуснал топла вода. Налягането на топлата вода е по-ниско от студената, която надделява и по тръбите потича студена вода. Това е единия от ефектите. Обикновено като се запушат филтрите за топлата вода тя намалява като количество. Зачестиха случаите на запушване на предпазните устройства на помпите,  които поставихме, за да не изгарят. Това създава също проблем. Освен това, има проблем при автоматичното допълване на абонатните станции с вода от мрежата на „В и К”. Където има течове вътрешни течове по абонатните станции, логично се изпразва определено количество вода от абонатната. Когато дойде водата, тя пък вкарва кал в системата и от там тръгват запушвания на радиатори, на щрангове, на топлообменните тела в абонатните станции и какво ли още не. В резултат на това се получава на вход 77-78 градуса на топлата вода, а на изход 40 градуса, което означава, че има нарушен топлообмен.  И, естествено, клиентите ни негодуват. А ние обслужваме над 700 абонатни станции. Сами разбирате, че едновременно не можем да реагираме навсякъде с десетина човека аварйчици. А всеки проблем, за да се отстрани,  трябва на място да отиде екип. Ако трябва да се почисти топлообменник това не става за 10 минути. Той се демонтира, поставя се на специален стенд, със специални разтвори се прочиства под налягане, което изисква време. А и с тази хлора, който се поставя в по-големи количества,  допълнително се утежняват нещата. С една дума- нищо хубаво не се е случило за нас от влизането на режима на водата. Нито едно положително нещо не отчитаме, освен това, че се задържа вода в язовира, така че да не опрем до водоноски, което не е за пренебрегване”, поясни директорът на „Топлофикация Перник.

Според инж. Спасов, не във всички случаи, когато има проблем в качеството на топлата вода, вината затова е в „Топлофикация Перник” и тя може да повлияе за решаването на проблема. „Когато има разлика в налягането на водата- студената е с по-високо налягане, може да се чака по-дълго, докато дойде топлата вода, защото студената успява да надделее над топлата вода. Докато съседите не намалят потреблението на топла вода, тя не може да се качи като налягане. „Що се отнася до помпите,  които бяха спрени до монтиране на предпазните електронните устройства, това може да доведе единствено до забавяне на подаването на топла вода. Но неидването на топлата вода не се дължи на тези помпи. Тоест не е причината в „Топлофикация”. Топлата вода не идва заради разликата в налягането на студената и топлата вода, заради по-голяма консумация на вода. В много малък процент от случаите „Топлофикация” има вина за влошеното качество на топлата вода.  При сигнал за проблем нашите хора се стремят максимално бързо да се отзоват, стига по това време да няма множество други сигнали, което да ги забави малко във времето. Но причините за влошеното качество на топлата вода са твърде много. В повече от случаите, за да се извърши проверка в абонатната станция е необходимо да има вода- за промиване на филтъра, за допълване на абонатната станция, за проверка дали е запушено предпазното устройство, което е монтирано в абонатната станция  и т.н. Както виждате, ситуацията е твърде сложна и тя забавя времето ни за реакция при констатиран проблем. Затова апелирам към нашите абонати да бъдат търпеливи, защото няма случай ние да не сме реагирали на сигнал от тяхна страна за проблем в качеството на топлата вода, подавана в тяхната сграда. Ние държим да предлагаме качествена услуга, но в условията на режим на водоподаване, това много трудно може да се постигне. Въпреки това, ние не полагаме много усилия да отговорим на изискванията на нашите абонати, защото тяхно право е да искат качествена услуга, за която си плащат”, беше категоричен инж. Любомир Спасов.