Стартира проект „Младежта в действие-RAISE Youth” в Перник

Стартира проект „Младежта в действие-RAISE Youth” в Перник

Фондация Центърът за развитие на устойчиви общности стартира проект „Младежта в действие- иновативно предприемачество в селските райони”. На презентацията на проекта присъстваха представители на община Перник, различни институции, младежи.

Ръководителят на проект Станимира Хаджимитова поясни, че проучванията на Центъра показват, че делът на хората на възраст от 15 до 29 години, които нито учат, нито работят е около 18%. Сред тези на възраст от 19 до 29 години е по-висок- 21.8%.

„Фондация Центърът за развитие на устойчиви общности съществува вече над  24 години. Това е един много сериозен проект с много сериозни предизвикателства. Първото от тях са младежите. Те са между 18 и 29 години, които нито работят, нито учат. Това е трудна група, която сме си поставили за цел да открием в пернишка област. Проектът включва обучение и то професионално- теоретично и практическо. Включва менторство от страна на местния бизнес, който ще открием и привлечем. Професиите, които сме подбрали са условни, защото, ако има желаещи за други професии, веднага можем да преразпределим средства. Например: пчеларство, грънчарство, билкарство, мениджмънт на фирма, IT технологии, организиране на туристическа дейност, създаване на туристически продукти.. В рамките на проекта предвиждаме да направим електронен магазин, за да може една част от това, което се произведе, да се реализира чрез него.  Искам да подчерта, че не обучението е основната цел на този проект. Проекти за обучение има много. Тук важното е всички заедно- местната власт, местния бизнес, Търговско-промишлената палата, неправителствените организации заедно с целевата група младежи, която ние ще формираме, да изградим по места общности, заедно да празнуваме, заедно да работим. Целта е след 2 години ние да сме изградили едно общество, което подпомага младежкия бизнес. Надявам се от около 500 човека, с които ни предстои да се срещнем, от тях около 150 да се включат в обученията и всички заложени от нас дейности по проекта. След това двадесетина от тях ще подкрепим в предприемачество. Другият интересен момент е, че искаме да изградим Младежки център, като физическо място, с 3 работни места в него. Тоест, в него ще работят трима младежи, които още от юни догодина ще започнат да управляват цялата дейност, така че след 2 години, когато приключи проекта, ние да оставим тук работещ механизъм. За сега го наричаме условно  Туристически клъстър. Казвам туристически, защото искаме да дадем рамо на развитието на алтернативен туризъм. Примерно част от обученията по проекта ще бъдат за планински водачи. Нашите изследвани показват, че пернишкия регион има възможности за  развитие на туризъм. Трябва обаче някой много сериозно да подхване разработването на тази дейност, да създаде синергизъм между различните общини в областта. Тези трима младежи, които ние ще обучим, се надяваме те да вършат тази дейност, първоначално с наша помощ” поясни Станимира Хаджимитова. Тя допълни, че партньори по проекта са: Хърватия, Румъния, Испания, като водеща е Хърватия.