Над 143 500 декара с пшеница са засети в областта

Над 143 500 декара с пшеница са засети в областта

143 580 дка с пшеница са засети до момента в областта. Това информираха от Областна дирекция „Земеделие”.

Най-много пшеница традиционно сеят стопаните от Радомир- 69 300 дка. Следват общините: Брезник- 35 400 дка, Перник- 21 610 дка, Трън- 9 100 дка, Ковачевци- 5 500 дка и Земен- 2 670 дка.

Приключи сеитбата на маслодайна рапица. В областта са засети общо 5 000 дка с тази култура. От тях 3 550 дка са в Трън и 1 450 дка в Радомир. В сравнение с миналата година, през тази са засети по-малко площи с тази култура.

До момента в региона са засети 9 760 дка с есенен ечемик. Най-много площи с тази култура са засети в община Радомир- 7 400 дка. Следват общините: Брезник- 1 400 дка, Перник- 500 дка, Ковачевци- 200 дка,Трън- 160 дка и Земен- 100 дка.

Приключи сеитбата на тритикале в областта. Интересът към тази култура е сравнително слаб. Засетите площи с не са общо 250 дка, от които 150 дка в Брезник и 100 дка в Радомир.   

Още по-слаб е интересът към  сеитбата на ръж в региона. Засетите площи общо са 120 дка, от които 100 дка в Радомир и 20 в Перник.