Проектът за ремонт на улица „Софийско шосе“ е изначално сбъркан и нелогичен

Проектът за ремонт на улица „Софийско шосе“ е изначално сбъркан и нелогичен

Във връзка с многобройните запитвания, които получаваме за ремонта на улица „Софийско шосе искаме да заявим, че проектът за обновяването на отсечката е изначално сбъркан и нелогичен и стартиран без нужното финансиране, съобщиха от общинската администрация. В него не е заложен ремонт на тротоарите, подмяна на бордюрите и осветлението. Всички виждаме в какво състояние са тротоарите на ул. „Софийско шосе“ и те категорично трябва да бъдат обновени. Общата им квадратура до пътен възел „Марина Бара“ е 6250 м2. От 3245 м. бордюри предвидени за подмяна са само 224 м. Това ще се промени в нова обществена поръчка, която ще започнем. Търсим и допълнително финансиране, за да може през пролетта на 2020 г. ремонтът да продължи – тротоарите да бъдат обновени, бордюрите подменени и да бъде монтирано ново осветление .

На този етап ремонтът на ул. „Софийско шосе“ ще продължи до 10.12.2019 г. и трябва да достигне до ул. „Селимица“. Тогава работата ще спре, а през пролетта ще бъда подновена. Вече е положен първият слой асфалт, а износващият, плътен слой ще бъде положен през пролетта, за да се облекчи движението през зимата. Ако ремонтът продължи през зимните месеци, това би довело до сериозни проблеми през стръмния терен на обходния път, особено със снегопочистването и сметосъбирането.