Областният съвет по земеделие с доклади за  стопанската година и започналата есенна кампания

Областният съвет по земеделие с доклади за стопанската година и започналата есенна кампания

Областният съвет по земеделие и гори проведе второ редовно заседание за тази година, председателствано от заместник областния управител инж. Васил Павлов. 

На него присъстваха представители на териториални структури на държавни институции, браншови сдружения и асоциации в селското и горското стопанство.

В дневния ред на срещата бяха представени доклади за стопанска 2018-2019 година и есенна кампания за сеитба 2019-2020 от Областна дирекция „Земеделие“. Представен бе и доклад от Държавен фонд „Земеделие“ за кандидатстване по проекти от земеделски производители.

От изнесената информация от директора на ОД „Земеделие“ Перник Анна Цветкова през стопанската 2018-2019 г. в област Перник са засети следните земеделски култури: ечемик – 9 028 дка, пролетен ечемик – 2 207 дка, овес – 5 604 дка, ръж – 100 дка /само в община Радомир/, царевица за зърно – 16 480 дка, картофи – 4 600 дка, маслодайна рапица – 11 800 дка, маслодаен слънчоглед – 89 330 дка и др. култури.

За стопанската 2019/2020 година са засети следните площи с есенници: пшеница – 143 580 дка, ечемик – 9 760 дка, ръж – 120 дка, тритикале – 250 дка и 5 000 дка с маслодайна рапица.

Директорът на ДФ „Земеделие“ Перник Йорданка Александрова представи данни, според които от началото на 2019 г. до момента са приети заявления за кандидатстване по програми, като най-голям е броят по Директни плащания – Кампания 2019 (1 262 бр.). За минимална помощ „de minimis“ са приети и платени 237 бр. заявления. 

Александрова уточни още, че с подмярка 6.3. предстоят възможности за стартова подкрепа на малки земеделски стопанства с цел повишаване на конкурентните им предимства и производство на качествени селскостопански продукти.

По време на заседанието бяха обсъдени актуални теми, отнасящи се до земеделските производители в района.