Пернишките минипарламентаристи си определиха месечното възнаграждение

Пернишките минипарламентаристи си определиха месечното възнаграждение

На сесията днес „управляващата опозиция” от дясното политическо пространство отказа да разгледа точката, касаеща избра на представител на община Перник в НСОРБ. Припомняме, че от години практиката е това да е кметът. В сдружението на общините интересите на общината до сега са защитавали Росица Янакиева и Вяра Церовска. Сега обаче левият кмет  Станислав Владимиров явно стана неудобен на десницата и тя отложи вземането на решение по казуса. Мотивът бе повече от демагогски – да обмислим добре кой ще е най-подходящ, да не вземаме прибързани решения. И още нещо трябва да припомним – в предходния мандат на предходния Общински съвет решението бе взето без всякакви коментари и проблеми, веднага.

Минипарламентаристите днес решиха председателят на местния законодателен орган Димитър Колев да представлява местния законодателен орган в Националната асоциация на председателите на общинските съвети, гласувано бе и квотното разпределение в постоянните комисии.

Със „затрогваща загриженост“ и под предлог -„да не натоварваме кмета с още задължения”, Общинския съвет реши Денислав Захариев от групата на ПП ГЕРБ да представлява община Перник в Общото събрание на „В и К“ Перник и да гласува със „за” предложението за подадената оставка на управителя на дружеството, избора на нов управител и упълномощаването на министъра на регионалното развитие и благойстройството да сключи договор  с него.

Гласуван бе и размерът на месечното възнаграждение на общинските съветници – то ще бъде 70 процента от средната брутна работна заплата в общинската администрация за съответния месец. Предложението направи представителят на ПП ГЕРБ Александър Александров. „Преди две седмици положихме клетва да защитаваме интересите на гражданите, спазвайки законите на Република България. Смятам, че е справедливо да намалим възнагражденията на общинските съветници. По този начин ще бъде освободен немалък ресурс, който Община Перник да използва за благото на перничани и на града. Силно се надявам тези средства, които освобождаваме, да не бъдат разходвани за тестове на заря за „Сурва“, а след приключването на нашия 4-годишен мандат, да знаем, че е направено нещо стойностно и от голямо обществено значение за нашите съграждани“, отбеляза Александров.

По неофициални данни средната месечна брутна работна заплата в общинската администрация е около 800 лева. Като популизъм бе наречено предложението на представителя на ПП АБВ Петър Първанов местните избраници да работят срещу нула лева възнаграждение, заради тежкото състояние на общинския бюджет. Срещу него скочиха всички минипарлментаристи и то бе отхвърлено от всичките му колеги в пленарната зала.