Четири пъти са се увеличили болните от остри респираторни заболявания в региона

Четири пъти са се увеличили болните от остри респираторни заболявания в региона

Четири пъти са се увеличили болните от остри респираторни заболявания през изминалата седмица, установи Регионалната здравна инспекция. Регистрирани са 80 случая, при 20 през предходната седмица.  Заболеваемостта в региона през този период е 109.42 %oo, при средна за страната 88.06 %oo на 11.11.2019 г.

През изминалата седмица здравната инспекция констатира намаление на болните от заразни заболявания. Регистрирани са 5 заболели, при 7 за предходната седмица.

Незначително увеличение има при заболелите от варицела. Установени са 2-ма, при 1 за предходната седмица. Заболелите са от с. Рударци. Засегнати са колективите на: ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Рударци и ДГ с. Рударци.

Наполовина са намалели болните от ентероколит. Установени са 2-ма, при 4 за предходната седмица. Болните са от Перник и Брезник. Хоспитализирани са в Инфекциозното отделение на МБАЛ „Р. Ангелова“ Перник.

През седмицата е регистриран 1 случай на ротавирусен гастроентерит  от Перник. Той е хоспитализиран в Инфекциозното отделение на МБАЛ „Р. Ангелова“ Перник.

От РЗИ  информираха, че за всички случаи са извършени епидемиологични проучвания, обработени са огнищата и са взети противоепидемични мерки спрямо контактните лица.

 През изминалата седмица здравните инспектори са извършили 187 проверки. От тях 43 са свързани със спазването на забраната за тютюнопушенето в заведения да обществено хранене. В резултат на извършения през седмицата контрол са издадени 2 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

РЗИ и през миналата седмица продължи ежедневния мониторинг на питейните водоизточници в региона. Взети са 391 проби от водоизточници в различни населени места на областта, за да се установи дали подаваната от тях вода за питейно-битови нужди отговаря на изискванията на Наредба №9.