Над  91 000 декара с пшеница са вече засети в региона

Над 91 000 декара с пшеница са вече засети в региона

Увеличават се площите, засети с пшеница в областта. До момента те са 91 310 дка. Най-много засята пшеница има традиционно в община Радомир- 35 200 дка. Следват общините: Брезник- 30 340 дка, Перник- 12 500 дка, Трън- 7 500 дка, Ковачевци- 3 500 дка и Земен- 2 270 дка.

Наред с пшеницата върви и сеитбата на есенния ечемик. До сега в региона са засети общо 5 659 дка с тази култура. Най-много ечемик са засели стопаните от Радомир- 3 950 дка. След тях се нареждат земеделците от общините:Брезник- 1 199 дка, Перник-250 дка,Трън- 160 и Земен- 100 дка. По всичко личи, че стопаните от Ковачевци са се отказали да сеят ечемик тази година.

По-малко от миналата година се очертават да бъдат засетите площи с маслодайна рапица. До момента в областта са засети с тази култура 5000 дка. От тях 3 550 дка на в Радомир и 1 450 дка в Перник. Земеделците в останалите четири общини очевидно се въздържат тази година да сеят рапица.

Много слаб е интересът към сеитбата на ръж. До момента единствени стопаните от Перник са засели само 20 дка с тази култура.