Преизбраният кмет на община Ковачевци встъпи официално в длъжност

Преизбраният кмет на община Ковачевци встъпи официално в длъжност

  Заместник областният управител Иво Иванов откри първото тържествено заседание на новоизбрания Общински съвет в най-малката община в област Перник – Ковачевци за мандат 2019 – 2023 година.

На него кметът на общината Васил Станимиров и новоизбраните общински съветници положиха клетва. За председател на Общинския съвет бе избран с мнозинство  Венцислав Тодоров.

  11 са местните парламентаристи, които се заклеха да защитават интересите на гражданите, ръководени от Конституцията и върховенството на закона. Общинската избирателна квота е 72 гласа.

 Иво Иванов поздрави присъстващите и отправи призив към общинските съветници и градоначалника да работят съвместно в името на развитието на общината и благополучието на жителите й. Той апелира към това решенията през следващия четиригодишен мандат да бъдат вземани с диалогичност, прозрачност, единомислие и корективност.

  Иванов изказа благодарност към председателя на Общинската избирателна комисия Мария Захариева, както и към нейния екип за отличната организация на местните избори и подчерта, че Областна администрация Перник ще продължи да оказва необходимото съдействие на общината и общинския съвет.

Настоящият кмет на община Ковачевци Васил Станимиров ще ръководи общината за трети мандат. За него са гласували над 60% от избирателите.

  Съгласно чл.23, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, заседанието беше водено от най-възрастния общински съветник Кирил Михайлов.

  Вр.и.д. кметът на Община Ковачевци Любомир Цветков предаде ключа-символ на населеното място на кмета Васил Станимиров.