387 килограма е за сега средният добив от царевицата в региона

387 килограма е за сега средният добив от царевицата в региона

Над 73% от реколтата от царевица в областта е вече прибрана. Това информираха от Областна дирекция „Земеделие”.

Първи с тази важна задача приключиха стопаните от Перник. От засетите с тази култура 540 дка те получиха 108 т продукция, при 200 кг среден добив от декар, който се очертава за сега като най-ниския в областта.

Земеделците от Радомир, които тази година засяха най-много площи с царевица-  9 860 дка, вече са реколтирали 8 560 дка, което представлява  86.82% от площите. От тях са получени 3 424 т продукция, при 400 кг среден добив от декар.

Близо 60% от площите с царевица са вече ожънати в община Брезник, където тази година са засети 3 530 дка. От тях са получени 840 т продукция, при 400 кг среден добив от декар.

В Земен също напредват с прибирането на царевицата. От засетите в общината  550 дка, вече е прибрана реколтата от 320 дка, което означава  58.18% от площите. От тях са получени 144 т продукция, при 450 кг среден добив от декар, който се очертава като най-високия в региона.

Земеделските производители от Ковачевци постепенно увеличават темповете на жътва на царевицата. От засетите в общината 950 дка, вече са реколтирани 300 дка, което ще рече  31.58% от площите. От тях са получени 120 т продукция, при 400 кг среден добив от декар.

Трънчани за сега изостават малко с прибирането на царевицата. От засетите 1050 дка с тази култура, те са успели да приберат реколтата от 300 дка, което ще рече 28.57% от площите. От тях са получени  60 т продукция, при 200 кг среден добив от декар.

 По информация на Областната дирекция, до сега стопаните от областта са прибрали 4 696 т царевица, при 387 кг среден добив от декар, който е по-висок от миналогодишния;