Близо 109 000 декара с предсеитбена подготовка има вече в пернишка област

Близо 109 000 декара с предсеитбена подготовка има вече в пернишка област

Есенната кампания в областта постепенно набира скорост, информираха от Областна дирекция „Земеделие”. До сега е извършена предсеитбена подготовка на 108 960 дка.

Най-много площи с предсеитбена подготовка има традиционно в землището на община Радомир- 43 910 дка. Следват общините: Брезник- 35 400 дка, Перник- 18 000 дка, Трън- 7 350 дка, Ковачевци- 2 400 дка и Земен- 1 900 дка.

Успоредно с предсеитбената подготовка се извършва и дълбока оран на площите, които са предназначени за сеитбата на пролетни култури. До сега са изорани общо 43 350 дка. Най-много площи с дълбока оран има в община Радомир- 15 350 дка. Следват общините: Перник- 15 000 дка, Трън- 7 200 дка, Брезник- 5 100 дка и Земен- 700 дка. Само стопаните от Ковачевци все още не са започнали да орат.

За сега единствено земеделските производители от Перник и Трън са започнали  предсеитбено торене на площите, предназначени за сеитба на есенници. В Перник вече са наторени 10 000 дка, а в Трън- 7 200 дка.