Засилва се търсенето на дърва в област Перник  с наближаването на зимата

Засилва се търсенето на дърва в област Перник с наближаването на зимата

  Над 1500 пространствени кубически метра широколистни дърва са предвидвидили служителите от „ДГС Радомир“ за осигуряване на населението за предстоящия зимен сезон чрез продажба от склад. Към 8 октомври, по информация от Югозападното държавно предприятие,  648 кубически метра дърва са закупени от 65 домакинства.
  463 домакинства са закупили 3555 пространствени кубични метра дърва от „ДГС Брезник” . Стопанството е комплектовало за предстоящия отоплителен сезон за директни продажби от  временен горски или централен склад над 6000 пр. куб. метра широколистни дърва. Цената, на която се предлагат, е 41.67 лв. за кубик без ДДС. Транспортните разходи, както и тези за товарене и разтоварване, се начисляват допълнително.
  4000 пространствени кубични метра са подготвени за населението този отоплителен сезон в„ДЛС Витошко-Студена”. От тях нече са реализирани близо 2000 пр. куб. метра на 226 домакинства. Цената на широколистните дърва от склад е 41,80 лв. за пр.куб. метър.
  Над  4935 кубични метра дърва са закупили до сега  613 домакинства от „ДГС Земен”. Цената на дървесината, при директната продажба от склад, е 41.58 лв. за кубик без ДДС. Близо 6000 пр. кубически метра са комплектованите количества, от които 1800 кубика са предвидени за местно население срещу заплащане на такса на корен от 24.64 лева на кубик широколистни дърва.

Със снабдяването на населението с дърва за огрев в община Трън се е заела изцяло общинската фирма „Трънска гора”. По информация от изпълняващия длъжността кмет на общината Катя Божидарова, в момента добивът на дървесина се извършва в района на село Ерул. ”Общинското предприятие е създало ред, така че доставката на дървата за огрев да става съобразно представената фактура за платеното количество. Имаме уверението от общинското предприятие, че снабдяването върви по график и до края на ноември ще бъдат доставени платените количества дървесина. Търсенето е голямо, защото цената, на която я продаваме е атрактивна- 33.60 лв. за един кубичен метър пространствена дървесина”, поясни Божидарова.