„Топлофикация Перник“ оттегли намерението си за изгаряне на RDF и шисти

„Топлофикация Перник“ оттегли намерението си за изгаряне на RDF и шисти

Топлофикация Перник“ АД  декларира с уведомително писмо РИОСВ – Перник за  желанието си да бъде прекратена процедурата по разглеждане на внесеното инвестиционно предложение за „Добавяне при работа на горивната инсталация ТЕЦ „Република“ за производство на електрическа и топлинна енергия на допълнителни горива – биомаса, шисти и RDF“. Това информираха от екоинспекцията.

От там поясняват, че дружеството е внесло ново инвестиционно намерение за „Добавяне при работа на горивна инсталация ТЕЦ „Република“ за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на допълнителни горива – биомаса“. За целта ще бъде проведена нова процедура, съгласно Закона за опазване на околната среда.

 Според РИОСВ , „Топлофикация Перник“ е уверила, че смилането на биомасата ще се  извършва чрез нови съоръжения. За съвместното изгаряне на въглища и биомаса ще бъдат частично преустроени парогенераторите 4 и 5. Направените  разчети от топлофикационното дружество показват, че инвестицията в преустройството и  новата техника ще възлиза на стойност 2,4 млн. лв.