7 800 декара с предсеитбена подготовка има вече в областта

7 800 декара с предсеитбена подготовка има вече в областта

Със сравнително бавни темпове върви за сега есенната кампания в областта. Причината е, че земеделските производители са насочили усилията си към прибирането на реколтата от пролетните култури.

По информация от Областна дирекция „Земеделие” до сега в областта е извършена предсеитбена подготовка на 7 800 дка площи. Най-много подготвени площи за сеитба на есенни култури, за пръв път тази година, има в землището на община Трън . До момента там е извършена предсеитбена подготовка на 3 700 дка. Следват общините: Перник- 2000 дка, Радомир- 1 850 дка, Брезник- 200 дка и Земен- 50 дка.

За сега единствено стопаните от Трън и Радомир са започнали и дълбока оран на площите, които са предназначени за сеитба на пролетни култури. Най-много изорани площи има отново в община Трън- 3 500 дка, а в община Радомир- 1 450 дка.

За сега никъде в областта не е започнало предсеитбено торене на площите, предназначени за сеитба на есенници.