МОН ще продължи да инвестира  в материално-техническата база

МОН ще продължи да инвестира в материално-техническата база

Посещението на образователния министър в област Перник премина и през Община Брезник. Красимир Вълчев, заедно с областния управител Ирена Соколова, посетиха СУ „Васил Левски“. Те разгледаха училищната база, кабинетите и дворното пространство с обособени и нови кътове за спорт. 

Заедно с директора на училището Емилия Вълова и учителите, министърът и губернаторът обсъдиха темите за нacъpчaвaнeто нa yчeниците и задържането им в образователната среда, привличането в училище на деца от социално неангажирани  към образованието семейства, транспорта до училище, материалната обезпеченост на училищата, съдържанието на учебния материал.

„Министър Вълчев познава отблизо проблемите в сферата на образованието от повече от 15 години и винаги е предлагал решения и реални действия за подобряване на образователната сфера, образователният процес и на взаимоотношенията. Благодаря му за топлото отношение към област Перник и за това, че проявява внимание и съпричастност към всяка наша молба продиктувана от желание за създаване на модерна и социално привлекателна учебна среда“ – заяви губернаторът.

Образователният министър увери гилдията, че министерството ще продължи да инвестира допълнителни средства за обновяването на материално-техническите бази в учебните заведения и за изграждането на иновативни кабинети. 

Вълчев пое ангажимент да съдейства за ново преоборудване с нови компютърни системи и конфигурации за нуждите на учебните кабинети в Брезнишката гимназия.