316 килограма е средният добив от царевицата в региона за сега

316 килограма е средният добив от царевицата в региона за сега

Бавно напредва прибирането на реколтата от царевицата в областта. Това информираха от Областна дирекция „Земеделие” в Перник.

Най-добра организация поприбирането на царевицата и в резултат на това първи приключили с тази задача са стопаните от Перник. От засетите в общината 540 дка с тази култура, те получиха 108 т продукция при 200 кг среден добив от декар.

Постепенно набира скорост жътвата на царевицата в община Трън. От засетите 1050 дка до момента са реколтирани 300 дка, което означава 28.57%. От тях са получени 60 т продукция при 200 кг среден добив от декар.

С по-бавни темпове за сега върви прибирането на царевицата в Радомир, където тази година бяха засети най-много площи с тази култура- 9 860 дка. От тях до сега са ожънати  едва 1 150 дка, което ще пече 11.68% от площите. От тях са получени 460 т продукция при 400 кг среден добив от декар, който се очертава за сега като най-високия в областта.

До момента земеделците от Брезник, Земен и Ковачевци все още не са създали организация по прибирането на царевицата.

По информация от Областната дирекция, до сега стопаните в региона от засетите с царевица 16 480 дка са реколтирали 1 990 дка, което означава 12.08% от площите. От тях са получени 628 т продукция при 316 кг среден добив от декар, който за сега е по-висок от миналогодишния.