Изтичат важни срокове  във връзка с местния вот!

Изтичат важни срокове във връзка с местния вот!

Изтичат важни срокове, които са свързани с упражняването на правото на глас на предстоящите местни избори.

Едни от тях е свързан с хората с двигателни или здравословни проблеми, които не им позволяват да отидат до съответната избирателна секция. Съгласно чл.37 ал.1 от Избирателния кодекс, крайният срок за подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия /ПСИК/ е 12.10.2019 г.

От общинската администрация поясняват, че избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват, могат да подават заявления на гише № 6 в деловодството на общинската администрация, както и електронно заявление от сайта на община Перник /www.pernik.bg/ в раздел е- услуги в срок до 12.10.2019 г.

Във връзка с изтичащи срокове за подаване на заявления от избирателите при произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. са осигурени дежурства от служители на общинската администрация, кметовете на кметства и кметски наместници:

– на 12.10.2019 г./събота/ – от 8.00-17.00 ч. – за приемане на заявления за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

– на 19.10.2019 г./събота/ – от 8.00-17.00 ч. – за приемане на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

Тел. за информация 076/684 282 отдел „Гражданска регистрация“