Програма „Старт на кариерата” отново предлага възможности за реализация на млади висшисти

Програма „Старт на кариерата” отново предлага възможности за реализация на млади висшисти

Стартира процедурата за набиране на кандидати за работа в публичния сектор през 2020 г. по програма „Старт на кариерата”, реализирана от Министерство на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта. Това информираха от Дирекция „Бюро по труда” в Перник”. Целта на и нициативата е отново да се предостави възможност на безработни висшисти до 29-годишна възраст да натрупат в рамките на 9 месеца първия си  трудов стаж по придобитата специалност. По този начин се улеснява преходът  им от образование към заетост и се постига гъвкава комбинация от знания, умения и практика, съответстващи на изискванията на пазарната икономика.

  „До 18 октомври 2019 г. включително бюрата по труда в страната, включитело и това в Перник, ще приемат документи за кандидатстване от дипломирани младежи без професионален опит, които желаят да започнат работа по обявените работни места в централните ведомства. С цел улесняване на достъпа на младите хора до участие, и тази годинаАгенцията по заетостта е осигурила възможност за подаване на електроннизаявления.  По тази програма са обявени общо 1 989 работни места в централнии нституции и поделенията им в страната, като младежите имат възможност да изберат трите най-подходящи позиции и да кандидатстват за тях. Сред ведомствата са:  Народното събрание, администрациите на Президента, Министерския съвет и Омбудсмана на Република  България, редица министерства, държавни, национални и изпълнителни агенции, комисии и др”, поясни директорът на Дирекция „Бюро по труда” в Перник Росен Симеонов. Той допълни, че областни и общински администрации ще могат да предложат работни места за младите специалисти с висше образование в началото на 2020 г..

  Търсят се предимно младежи, завършилиправо, икономически и технически

специалности, администрация и управление, социални дейности, информатика и компютърни науки, архитектура, строителство и геодезия и др.

  За да участват в програма „Старт на кариерата”, кандидатите трябва да са на възраст до 29 години, ненавършени до 18 октомври 2019 г. включително и да имат висше образование, съответстващо на посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място. Други условия са да са регистрирани в бюрото по труда като безработни или заети търсещи работа лица и да нямат трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.